Multikredyt

Co to jest zdolność kredytowa
i co na nią wpływa?

Co to jest zdolność kredytowa i co na nią wpływa? Co to jest zdolność kredytowa i co na nią wpływa?

Z tego artykułu dowiesz się:

  Zdolność kredytowa – co to jest? Wyjaśniamy

  Bank udzielając kredytu klientowi, musi minimalizować ryzyko związane z niespłaceniem danego zobowiązania. Dlatego każda instytucja finansowa przed przyznaniem kredytu bada dokładnie zdolność kredytową klienta i na tej podstawie podejmuje decyzje, czy przyznać kredyt, w jakiej kwocie, czy też odrzucić wniosek klienta. Czym zatem jest zdolność kredytowa? Nie ma jednej definicji zdolności kredytowej.

  Zdolność kredytowa to szansa na spłatę zadłużenia w postaci kredytu, czy też pożyczki przez potencjalnego klienta. Badając zdolność kredytową, bank sprawdza, czy klient będzie miał możliwość spłaty swoich zobowiązań w terminach ustalonych w umowie kredytowej.

  Zdolność kredytowa jest to maksymalna kwota kredytu, jaką bank przyzna klientowi, biorąc pod uwagę termin spłaty i rodzaj kredytu. Kwota zależy od wielu czynników i może być inna w różnych bankach. Jeden bank przyzna nam 50 000 zł, a drugi bank aż 100 000 zł.

  Szukasz kredytu? Sprawdź, jak możesz zaoszczędzić!

   Przykład reprezentatywny
   Przedstawiona symulacja została przygotowana na podstawie aktualnych danych banków oraz informacji podanych przez Klienta. MultiKredyt nie ponosi odpowiedzialności za błędy obliczeniowe, zmiany w danych banków, o których nie zostało powiadomione, oraz błędy spowodowane podaniem przez Klienta nieprawdziwych informacji. Oferty kredytów przygotowane przez banki mogą różnić się od przedstawionych powyżej wyników. Symulacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

   Potrzebujesz inną ofertę? - wprowadź parametry kredytu

   Jak bank bada naszą zdolność kredytową?

   W jaki sposób analitycy bankowi podchodzą do badania zdolności kredytowej? Proces badania zdolności kredytowej jest podzielony na dwie części: analizę ilościową i analizę jakościową. Analiza ilościowa skupia się na zbadaniu sytuacji finansowej przyszłego kredytobiorcy, czyli na:

   • uzyskiwanych dochodach,
   • miesięcznych kosztach utrzymania (czynsz, opłaty za media itp.)
   • aktualnym zadłużeniu, np. spłacanych kredytach i pożyczkach, limitach w koncie, kratach kredytowych, leasingu, poręczeniach itd.

   Krótko mówiąc, bank sprawdza, czy po odjęciu od dochodów naszych wydatków, będziemy dysponować nadwyżkami finansowymi, które pozwolą nam na spłatę nowego kredytu. Najistotniejsze dla banku jest źródło naszych dochodów. Najlepiej, jeśli jest stałe i pewne. Banki preferują umowę o pracę na czas nieokreślony. Analiza jakościowa to badanie sytuacji życiowej klienta, czyli wszystkiego, co może mieć wpływ na spłatę zobowiązania. Bank sprawdzają:

   • wiek, stan cywilny, liczba osób będących na jego utrzymaniu, wysokość alimentów, status mieszkaniowy i majątkowy, wykształcenie, staż pracy, wykonywany zawód, zajmowane stanowisko
   • historia kredytowa, która pokazuje, czy dana osoba jest wiarygodna i czy spłacała swoje zobowiązania w terminie.

   Wiarygodność finansowa jest weryfikowana na podstawie raportu z BIK, czyli Biura Informacji Kredytowej. Raport zawiera informację na temat aktualnych i spłaconych już zobowiązań, a także, w jaki sposób spłacaliśmy swoje kredyty i pożyczki. Zanim zaczniesz starać się o kredyt, dobrze jest sprawdzić historię w BIK na własną rękę i spłacić zaległe zobowiązania.

   Co ma wpływ na zdolność kredytową?

   Wymieńmy wszystkie czynniki, które mają wpływ na naszą zdolność kredytową. Pozwoli ci się to dobrze przygotować do procesu ubiegania się o kredyt.

   1. Jeden z najważniejszych elementów zdolności kredytowej to wysokość miesięcznych dochodów. Im wyższy dochód, tym wyższy można uzyskać kredyt. Bardzo ważne jest to, żeby dochód był stały. Banki mogą wliczać do dochodu również premię, jednak nie wszystkie banku uznają ją za dochód.
     
   2. Wysokość innych zobowiązań. Im więcej zobowiązań, tym trudniej będzie nam o kredyt. Bez wątpienia inne zobowiązania mają negatywny wpływ na naszą zdolność kredytową. Nie ma znaczenia tutaj rodzaj kredytu. Każde zobowiązanie zmniejsza dostępny miesięczny dochód i sprawia, że możemy mieć problem ze spłacaniem kolejnej raty. Jeśli to możliwe to warto spłacić kartę kredytową lub zlikwidować limit w koncie.
     
   3. Bardzo duży wpływ ma również forma zatrudnienia, która zapewnia stabilne źródło dochodu. Banki preferują umowę o pracę. Trudniej otrzymać kredyt, gdy prowadzisz działalność gospodarczą lub pracujesz na umowę zlecenie. Jest to szczególnie widoczne przy kredycie mieszkaniowym.
     
   4. O ile minimalny wiek, w którym można dostać kredyt to 18-21 lat, to banki niezbyt chętnie udzielają kredytu młodym osobom. Zazwyczaj w młodym wieku sytuacja życiowa i finansowa nie jest jeszcze ustabilizowana, co jest dużą przeszkodą dla banków. Natomiast maksymalny wiek to 70-80 lat. W późniejszym wieku coraz trudniej o kredyt. Oczywiście w przypadku kredytu hipotecznego sytuacja jest inna. Istotny jest nie tylko wiek w momencie podpisywania umowy, ale również w dniu jego spłaty. Ciężko o 30-letni kredyt hipoteczny w wieku 60 lat. Możemy mieć problem ze spłatą w wieku 90 lat. Nawet jeśli klient dożyje takiego wieku, to świadczenie emerytalne może być zbyt niskie i pojawią się problemy ze spłatą.
     
   5. Okres kredytowania. Zasada jest taka, im dłuższy kres kredytowania, tym niższa rata. Długi okres kredytowania pozwala na wzięcie większej kwoty kredytu, ponieważ wzrasta nasza zdolność kredytowa. Przepisy zabraniają jedynie zwiększania zdolności kredytowej dla okresu spłaty dłuższego niż 25 lat. Są też i wady takiego rozwiązania. Przez długi okres spłaty zapłacimy więcej odsetek i tym samym wzrośnie koszt kredytu.
     
   6. Rodzaj kredytu. Kwota kredytu, jaką jest Ci w stanie przyznać bank, zależy również od rodzaju kredytu. Maksymalna kwota dla kredytu gotówkowego będzie dużo niższa niż maksymalna kwota kredytu hipotecznego. Wnioski o kredyt hipoteczny są rozpatrywane w zupełnie inny sposób niż inne rodzaje kredytów. Wynika to z tego, że zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest mieszkanie, które bank może sprzedać, gdy przestaniesz spłacać raty. Dostępne kwoty dla zwykłych kredytów są dużo niższe, ponieważ nie są zabezpieczone.
     
   7. Wiarygodność finansowa i historia kredytowa. Te dwa elementy mogą nam bardzo pomóc, ale też zaszkodzić. To, w jaki sposób podchodziłeś do spłaty zobowiązań w przeszłości, ma wpływ na decyzję banku. Jeżeli spłacałeś swoje zobowiązania w terminie i nie masz zaległości, możesz liczyć na pozytywną decyzję banku. Jeżeli masz zaległości lub spóźniałeś się z ratami, to bank najpewniej odmówi Ci kolejnego kredytu lub przyzna dużo niższą kwotę. Jeżeli myślisz o kredycie, to staraj się spłacać swoje zobowiązania terminowo i nie zalegaj z ratami. Co natomiast w przypadku klientów, którzy nie mają historii kredytowej? Taka sytuacja może działać na Twoją niekorzyść. Planując na przykład wzięcie kredytu hipotecznego, warto w takiej sytuacji zaciągnąć nawet niewielki kredyt i spłacić go w terminie. Instytucje finansowe sprawdzają Twoją historię kredytową w BIK i w innych bazach danych.
     
   8. Wykształcenie - banki cenią sobie wykształcenie swoich klientów. Osoba z wyższym wykształceniem ma z założenia większe szanse na lepszą i dobrze płatną pracę. Im wyższe wykształcenie, tym łatwiej dostać kredyt.
     
   9. Status zawodowy to kolejny element badania zdolności kredytowej. Dla każdej instytucji finansowej ma znaczenie to, w jakiej branży pracujesz, czy jest to firma prywatna, państwowa, czy też duża korporacja. Na tej podstawie bank ocenia stabilność zatrudnienia.
     
   10. Stan cywilny. Banki cenią sobie stabilność również na gruncie prywatnym. Dotyczy to zwłaszcza stanu cywilnego. Dla banku osoby w związku małżeńskim są bardziej stabilne i zależy im zapewnieniu rodzinie dobrych warunków życia. Poza tym wspólny dochód gospodarstwa domowego jest wyższy, ponieważ najczęściej dwie osoby zarabiają, a wydatki się rozkładają.
     
   11. Liczba osób na utrzymaniu kredytobiorcy. Tutaj sprawa się komplikuje. Z jednej strony w małżeństwie można liczyć na podwójne zarobki, a z drugiej strony dzieci generują wyższe koszty. Małżeństwo lub osoba bez dzieci może liczyć na pewno na wyższy kredyt, bo ma niższe koszty utrzymania.
     
   12. Rachunki i opłaty. Zaliczamy do nich opłaty za czynsz lub wynajem, rachunki za media itd. Na większy kredyt możesz liczyć, gdy koszty utrzymania są niewielkie przy dość wysokich zarobkach. Natomiast przy wysokich kosztach życia, możesz liczyć na niższy kredyt.

   Zdolność kredytowa - czy jest taka sama w każdym banku?

   Zdolność kredytowa może być inna w każdym banku. Każda instytucja finansowa w inny sposób podchodzi do badania zdolności kredytowej i inaczej definiuje ryzyko. Tak samo priorytety są różne w każdym banku. Jedne banki będą faworyzować singli, a inne osoby żyjące w małżeństwie. Jedne położą nacisk na stabilność dochodów, a drugie na ich wysokość. Nie zdziw się zatem, jeśli jeden bank zaproponuje Ci maksymalnie 100 000 zł, a drugi 200 000 zł. Może się też zdarzyć, że część banków odmówi kredytu w ogóle. Dlatego warto sprawdzić oferty wielu banków. Możesz to zrobić z pomocą eksperta kredytowego multikredyt.pl 

   Zdolność kredytowa a kredyt hipoteczny

   Na sam koniec chcemy opisać badanie zdolności dla kredytu hipotecznego. Kredyt hipoteczny to specyficzny produkt, dla którego zdolność kredytowa jest badana inaczej niż dla pozostałych produktów kredytowych. Co bank sprawdza, gdy złożysz wniosek o kredyt hipoteczny:

   • wysokość dochodów,
   • wielkość posiadanego majątku własnego w postaci nieruchomości i ruchomości,
   • formę zatrudnienia lub rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej,
   • czas i rodzaj zatrudnienia lub okres funkcjonowania działalności gospodarczej,
   • aktualne kredyty i inne zobowiązania, w tym kredyty hipoteczne, alimenty, limity kredytowe i karty kredytowe, miesięczne wydatki na utrzymanie życie wnioskodawcy oraz jego rodziny, jeśli ją ma,
   • liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym.

   Wszystkie te parametry są sprawdzane dla wszystkich wnioskodawców, jeśli o kredyt hipoteczny ubiega się na przykład małżeństwo.

   Czy można samemu zbadać zdolność kredytową?

   Swoją zdolność kredytową możesz zbadać na własną rękę. Nie ma potrzeby składać wniosku, tylko po to, żeby się dowiedzieć, czy otrzyma się kredyt. Jakie są sposoby na zbadanie zdolności kredytowej samemu? Swoją zdolność kredytową możesz zbadać, korzystając z prostego w obsłudze narzędzia, jakim jest kalkulator zdolności kredytowej.

   Wystarczy wpisać kilka danych, jak np. kwota kredytu i okres spłaty, Twoje dochody, kwota obecnych zobowiązań i pojawi ci się informacja, o jaki kredyt możesz się starać. Kalkulatory zdolności kredytowej są bezpłatne i ogólnie dostępne. Możesz także, spotkać się z ekspertem kredytowym. Po krótkim wywiadzie z Tobą ekspert wyliczy Twoją zdolność kredytową dla wybranych banków. Pamiętaj jednak, że to będą szacunkowe dane, ponieważ banki podchodzą do każdego klienta indywidualnie. Również w wybranym banku możesz poprosić o wyliczenie zdolności kredytowej bez żadnych zobowiązań.

   Masz więcej pytań?

   Chcesz zbadać swoją zdolność kredytową i poznać oferty banków? Zapraszamy do kontaktu z ekspertami kredytowymi multikredyt.pl

   Dodano: 19.04.2021    |    Zaktualizowano: 03.01.2022

   Przeczytaj inne artykuły o podobnej tematyce

   Kredyt hipoteczny a rozdzielność majątkowa Kredyt hipoteczny a rozdzielność majątkowa
   09 stycznia 2022

   Kredyt hipoteczny a rozdzielność majątkowa

   Wiele par o kredycie hipotecznym rozmawia jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, mnóstwo ruch taki rozważa w następstwie planowania wspólnej przyszłości jako małżeństwo. Stan cywilny: zamężna / żonaty - jak to rzutuje na kredyt?

   Pożyczka hipoteczna – kto może ją otrzymać? Pożyczka hipoteczna – kto może ją otrzymać?
   15 października 2021

   Pożyczka hipoteczna – kto może ją otrzymać?

   Zgodnie z definicją jest to pożyczka pieniędzy, która jest udzielana pod zastaw nieruchomości. Oznacza to zatem, że z takiej pożyczki może skorzystać każdy, kto jest właścicielem określonej nieruchomości. Z kolei pozyskane środki można przeznaczyć na dowolny cel.

   Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego
   07 października 2021

   Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

   Dla wielu osób wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego to ważny cel, do którego dążymy przez wiele lat. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż myśl wieloletniego spłacania zobowiązania wobec banku dla nikogo nie jest pocieszająca. Z tego też powodu często warto decydować się na wcześniejszą spłatę zadłużenia. O czym jednak warto pamiętać? Czy wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego się opłaca?

   Jak otrzymać kredyt hipoteczny bez wkładu własnego w 2021? Jak otrzymać kredyt hipoteczny bez wkładu własnego w 2021?
   02 września 2021

   Jak otrzymać kredyt hipoteczny bez wkładu własnego w 2021?

   W dzisiejszych czasach nie każdy jest w stanie odłożyć odpowiednią sumę pieniędzy, która pozwoli na pokrycie minimalnego wkładu własnego do kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości. Banki wymagają posiadania odpowiednich środków pieniężnych przez wnioskodawców, które są swego rodzaju zabezpieczeniem tego typu inwestycji. Kalkulator kredytu hipotecznego, który jest ogólnodostępny online, pozwala na orientacyjne wyliczenie kosztów oraz sprawdzenie, w jakiej wysokości wkład własny będzie wymagany do uzyskania finansowania przez bank.

   Rata równa czy rata malejąca, jaki warianty spłaty kredytu wybrać? Rata równa czy rata malejąca, jaki warianty spłaty kredytu wybrać?
   08 lipca 2021

   Rata równa czy rata malejąca, jaki warianty spłaty kredytu wybrać?

   Jakie raty proponują obecnie banki? Lepiej wybrać raty stałe czy malejące? Jakie są różnice tych dwóch sposobów spłaty kredytu? Sprawdź, co się bardziej opłaca!

   Koszty kredytu hipotecznego i koszty okołokredytowe Koszty kredytu hipotecznego i koszty okołokredytowe
   01 lipca 2021

   Koszty kredytu hipotecznego i koszty okołokredytowe

   Kredyt hipoteczny jest to zobowiązanie zaciągane na wiele lat, które na bardzo długi okres obciążą nasz budżet domowy. Jakie są rzeczywiste koszty kredyty? Co to jest oprocentowanie kredyty, a co to są koszty pozabankowe przy kredycie?