Multikredyt

Od czego zależy zdolność kredytowa?

Od czego zależy zdolność kredytowa? Od czego zależy zdolność kredytowa?

Z tego artykułu dowiesz się:

  Zdolność kredytowa to najkrócej rzecz ujmując, maksymalna kwota, na jaką możemy liczyć, ubiegając się o kredyt. Bank podejmując decyzję o przyznaniu kredytu, analizuje najpierw naszą zdolność do terminowej spłaty raty kredytu. Bank musi być pewien, że klient da radę spłacić nie tylko kapitał kredytu, ale również naliczone odsetki. Jak to się odbywa? Analitycy bankowi sprawdzają informacje podane przez klienta we wniosku o kredyt lub pożyczkę oraz w załączonych dokumentach, które dotyczą głównie Twojej sytuacji finansowej. To nie wszystko. Analizowane są także dane z BIK i Twoja wiarygodność finansowa. Dopiero wtedy bank podejmuje decyzję, czy udzielić kredytu i na jaką kwotę. Dowiedz się zatem, od czego zależy zdolność kredytowa.

  1. Zdolność finansowa a historia kredytowa

  Dlaczego zaczynamy od tego punktu? Historia kredytowa i wiarygodność finansowa ma kluczowe znaczenie. Nawet jeśli masz bardzo wysokie dochody, a zalegasz z płatnościami i masz nieuregulowane zobowiązania, to bank może odmówić Ci kredytu.  Analitycy bankowi bardzo szczegółowo analizują raporty z rejestru dłużników. Na tej podstawie będą mogli ocenić Twoją rzetelność i to, czy spłacałeś swoje zobowiązania w terminie. Krótko mówiąc, bank sprawdza, czy może Ci zaufać.

  2. Negatywna historia kredytowa a zdolność kredytowa

  Banki sprawdzają wpisy w BIK oraz innych rejestrach dłużników nawet z pięciu ostatnich lat. Nieliczne opóźnienia, które nie przekraczają 30 dni, nie będą miały większego znaczenia. Jednak dłuższe zwłoki w płatności, wypowiedzenie kredytu lub zajęcie komornicze spowodują, że będziesz miał poważne problemy z pozyskaniem kredytu. Bardzo prawdopodobne jest to, że decyzja banku będzie negatywna. To, w jakim stopniu zadłużenie wpłynie na Twoją zdolność kredytową, zależy od długości opóźnienia, kwoty zaległości i czasu, jaki upłynął od nieterminowej płatności.

  3. Zdolność kredytowa a brak historii kredytowej

  Brak historii kredytowej wbrew pozorom niekoniecznie działa na korzyść klienta. Jeśli nie korzystałeś wcześniej z oferty bankowej, nie brałeś kredytów, to bank nie ma możliwości sprawdzić, czy jesteś wiarygodnym i rzetelnym kredytobiorcą. Oczywiście nie przekreśla to Twoich szans na otrzymanie kredytu, ale nie wpływa też pozytywnie na historię kredytową. Musisz się liczyć z tym, że otrzymasz kredyt, ale na niższą niż wnioskowana kwotę. Oczywiście będzie to też zależeć od rodzaju kredytu, o jaki się starasz. W przypadku kredytu gotówkowego lub pożyczki, które to produkty finansowe nie są zabezpieczone, bank będzie chciał minimalizować swoje ryzyko i bardzo dokładnie przeanalizuje Twoją historię kredytową. W przypadku kredytu hipotecznego instytucje finansowe są bardziej skłonne do ustępstw, ponieważ mają zabezpieczenie w postaci nieruchomości, a klient dodatkowo wnosi wkład własny. Ryzyko banku jest w tym wypadku dużo mniejsze.

  Tak jak jednak pisaliśmy wyżej, mimo wysokich zarobków i wysokiego zabezpieczenia, kiepska historia kredytowa może przekreślić Twoje szanse na kredyt.

  Szukasz kredytu? Sprawdź, jak możesz zaoszczędzić!

   Przykład reprezentatywny
   Przedstawiona symulacja została przygotowana na podstawie aktualnych danych banków oraz informacji podanych przez Klienta. MultiKredyt nie ponosi odpowiedzialności za błędy obliczeniowe, zmiany w danych banków, o których nie zostało powiadomione, oraz błędy spowodowane podaniem przez Klienta nieprawdziwych informacji. Oferty kredytów przygotowane przez banki mogą różnić się od przedstawionych powyżej wyników. Symulacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

   Potrzebujesz inną ofertę? - wprowadź parametry kredytu

   4. Zdolność kredytowa – jak wpływ ma dobra historia kredytowa?

   Dobra historia kredytowa ma bardzo dobry wpływ na Twoją zdolność kredytową. Odpowiednio długa historia kredytową z terminowymi spłatami znaczącą podwyższa Twoją zdolność kredytową. Możesz liczyć nie tylko na wyższą kwotę kredytu, ale bank może Ci zaproponować korzystniejsze warunki kredytowania niż innym klientom. Niższe oprocentowanie oznacza niższe raty i wyższą zdolność kredytową. Taka oferta dotyczy głównie niezabezpieczonych kredytów gotówkowych bądź pożyczek gotówkowych.

   5. Jak dochody wpływają na Twoją zdolność kredytową

   Na wyliczenie zdolności kredytowej największy wpływ mają Twoje dochody. Im są wyższe, tym wyższa jest Twoja zdolność kredytowa. Wysokość dochodów ma szczególne znaczenie przy kredycie gotówkowym. Przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny, duże znaczenie mają też inne czynniki. Kredyty hipoteczne to zobowiązanie o dużej wartości, dlatego znaczenie ma nie tylko wysokość zarobków, ale również ich jakość, czyli ich źródło, regularność i okres uzyskiwania. W tym wypadku banki preferują umowę o pracę na czas nieokreślony.

   6. Wpływ dochodu netto na zdolność kredytową

   Warto wyjaśnić kwestię dochodu netto i to jak wpływa na Twoją zdolność kredytowa. Zdolność kredytowa jest wyliczana na podstawie średniego miesięcznego dochodu netto. Bank bierze pod uwagę trzy ostatnie miesiące, a czasami sześć lub nawet dwanaście ostatnich miesięcy. W przypadku umowy o pracę sprawa jest prosta. Jeśli zarabiasz 5 000 zł na rękę, to dokładnie taką kwotę bank weźmie pod uwagę.

   Inaczej sprawa wygląda w przypadku przedsiębiorcy rozliczającego się na zasadach ogólnych albo pracownika zatrudnionego na umowach cywilnoprawnych. Tutaj znaczenie będą miały również koszty uzyskania przychodu. Jeżeli pracujesz na umowę o dzieło, bank przyjmie, że Twoje koszty pomniejszają Twój dochód średnio od 20% do 50%. Nieliczne banki przyjmują niższe koszty uzyskania przychodu. W niezbyt ciekawej sytuacji są przedsiębiorcy, którzy rozliczają się przy pomocy ryczałtu bądź karty podatkowej. Banki w takiej sytuacji przyjmują bardzo zachowawczą postawę. Na podstawie takich form opodatkowania trudno jest ocenić rzeczywistą wysokość zarobków, dlatego instytucje finansowe wykorzystują w tym wypadku niekorzystne zasady szacowania zdolności kredytowej. Chcą w ten sposób zminimalizować swoje ryzyko.

   7. Zdolność kredytowa a źródło dochodów

   Źródło Twoich dochodów będzie miało bardzo duży wpływ na to, jak oceni Cię bank i jak wyliczy Twoją zdolność kredytową.

   • W najlepszym położeniu są osoby, które pracują na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony bądź prowadząc działalność gospodarczą, rozliczają się na zasadach ogólnych. Instytucje finansowe uznają wtedy 100% Twoich dochodów netto.
   • Jesteś przedsiębiorcą i korzystasz z ryczałtu lub stosujesz kartę podatkową? Niestety bank uzna tylko 40% do 60% Twoich dochodów w przypadku ryczałtu. Jeszcze gorzej sprawa wygląda, gdy korzystasz z karty podatkowej. Nie jest to sytuacja najlepiej widziana przez bank. W tym wypadku zdolność kredytowa jest liczona poprzez pomnożenie wysokości podatku przez określony mnożnik.
   • Osoby zatrudnione na czas określony lub na kontrakt menadżerski, również nie mogą liczyć na korzystne warunki kredytowania i wyliczania zdolności kredytowej. W tej sytuacji bank albo uzna tylko 80% przyznanego wynagrodzenia, albo przeprowadzi tzw. badanie stabilności dochodów. Jak wygląda badanie stabilności dochodów? Analitycy bankowi porównują Twoje zarobki z zarobkami wypracowanymi w roku poprzednim. Niższa z wartości zostaje przyjęta do wyliczenia Twojej zdolności kredytowej. Natomiast osoby, które zostały zatrudnione na czas określony, muszą przedstawić promesę zatrudnienia lub ważność zatrudnienia na co najmniej rok.

   8. Czas uzyskiwania dochodów a zdolność kredytowa

   Obok wysokości dochodów i ich rodzaju dla banku ważny jest również trzeci czynnik, a mianowicie czas pozyskiwania dochodów z obecnego źródła. Jest to wskaźnik stabilności zawodowej klienta. Kiedy pracujesz na umowę o pracę, to o kredyt możesz starać się już po trzech miesiącach, licząc od daty podpisania umowy. Jest to kolejne ułatwienie dla osób zatrudnionych na umowę o prace. Natomiast, gdy podpisałeś umowę o pracę na czas określony i Twoja umowa jest terminowa, to wymagany staż pracy wynosi sześć miesięcy, a w niektórych instytucjach finansowych nawet 12 miesięcy. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą lub pracujący na podstawie umowy cywilnoprawnej i w tej sytuacji mają pod górkę. W tym wypadku wymagany staż pozyskiwania dochodów z tego samego źródła wynosi dwanaście lub nawet dwadzieścia cztery miesiące. Tylko nielicznym bankom wystarczy staż sześciomiesięczny. Co w przypadku, gdy masz kilku zleceniodawców? Kredytodawca uzna dochody z każdego zlecenia, o ile trwa minimum sześć lub dwanaście miesięcy.

   9. Jakie źródła dochodów bank weźmie pod uwagę?

   Jest to pytanie, które bardzo często zadają nasi klienci. Otóż źródłem dochodu może być nie tylko wykonywana praca, ale przykładowo również:

   • wynajem mieszkania,
   • emerytura, czy renta (w przypadku kredytu hipotecznego musi być przyznana bezterminowo),
   • wszystkie inne, dowolne wpływy, które mają powtarzalny charakter i są możliwe do udokumentowania.

   Może się oczywiście zdarzyć, że masz kilka źródeł dochodów i bez wątpienia działa to na Twoją korzyść. Jeśli masz kilka systematycznych i powtarzalnych źródeł dochodu, to bank zsumuje je wszystkie i przyjmie uzyskaną wartość do wyliczenia Twojej zdolności kredytowej. Banki uwzględniają również takie źródła dochodu, jak premie, prowizje czy płace za nadgodziny, o ile są powtarzalne i otrzymujesz je systematycznie. Jednak niektóre banki nie wezmą takich źródeł dochodu pod uwagę. Żadna instytucja finansowa nie weźmie pod uwagę dochodów z pracy „na czarno”, renty czasowej, czy wynajmu, który nie został zgłoszony do Urzędu Skarbowego.

   10. Jak stałe koszty i zobowiązania finansowe wpływają na zdolność kredytową?

   Musisz wiedzieć, że wysokie dochody niekoniecznie oznaczają wysoką zdolność kredytową. Dla banku ważne jest nie tylko to, ile zarabiasz, ale również to ile wydajesz. Każda instytucja finansowa odejmie od Twojego dochodu netto Twoje stałe zobowiązania. Inaczej mówiąc do wyliczenia zdolności kredytowej, bank weźmie pod uwagę kwotę, jaka zostanie Ci w portfelu po odjęciu systematycznie ponoszonych wydatków. Im wyższe zarobki i niższe koszty, tym lepiej dla Ciebie. Jednak zbyt wysokie koszty, nawet przy wysokich dochodach obniżą zdolność kredytową.

   11. Koszty utrzymania domu i stałe wydatki – jakie mają znaczenie przy wyliczaniu zdolności kredytowej?

   Największym obciążaniem dla naszego budżetu domowego są zazwyczaj wydatki związane z utrzymaniem domu. Nic dziwnego, że bank bierze je pod uwagę, gdy wylicza naszą zdolność kredytową. Oczywiście banki nie sprawdzają drobiazgowo Twoich wydatków domowych, tylko biorą pod uwagę dane publikowane przez GUS. Wygląda to tak: jeśli prowadzisz jednoosobowe gospodarstwo domowe, bank odgórnie zakłada, że Twoje koszty utrzymania wynoszą około 1100-1300 zł miesięcznie, a każda osoba w Twoim gospodarstwie domowym, oznacza dodatkowo 700-1000 zł. Stąd problemy z uzyskaniem kredytu u rodzin wielodzietnych.

   Bank na pewno będzie też chciał poznać Twoje inne stałe wydatki. Dlatego może poprosić Cię o wyciąg z konta. Dotyczy to zwłaszcza kredytów hipotecznych na dużą kwotę.

   Twoją zdolność kredytową obniżą również alimenty, które płacisz na dzieci, rodziców lub współmałżonka.

   12. Wpływ zobowiązań finansowych na zdolność kredytową

   Twoją zdolność kredytową obniżają również wszelkie zobowiązania finansowe wobec banków i innych instytucji finansowych. Do Twoich zobowiązań zaliczają się nie tylko zaciągnięte kredyty i pożyczki, ale również leasing, czy poręczenia kredytów i pożyczek innym osobom. Bank zsumuje wszystkie Twoje zobowiązania finansowe i dołączy do innych Twoich comiesięcznych kosztów. Co jeszcze bank weźmie pod uwagę, jako Twoje zobowiązania finansowe? Na pewno wszystkie Twoje karty kredytowe, czy limity w koncie. Nie ma znaczenia, czy z nich korzystasz, czy też nie. Od limitu w koncie bank doliczy kilka procent jego wartości, do Twoich kosztów.

   13. Charakterystyka kredytobiorcy – istotny element zdolności finansowej

   Instytucje finansowe bardzo dokładnie prześwietlają swoich kredytobiorców. Po złożeniu wniosku o kredyt bank sprawdzi i przeanalizuje Twój wiek, stan cywilny, historię kredytową czy wielkość gospodarstwa domowego. Jeżeli do wniosku kredytowego przystąpisz z innymi osobami, to analiza jakościowa cech obejmuje każdą z nich.

   Wpływ innych czynników na zdolność finansową

   Na zdolność kredytową wpływa jeszcze kilka innych czynników, które są od Ciebie niezależne lub masz na nie niewielki wpływ. Mamy tu na myśli czynniki makro i mikroekonomiczne, które w mniejszym lub większym stopniu przekładają się na koszty kredytów i pożyczek. Koszty kredytów i pożyczek mają znaczący wpływ na wysokość raty. A te przekładają się na wysokość miesięcznych rat. Należą do nich: aktualna wysokość stóp procentowych ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej oraz marża kredytowa banku, która stanowi jego zysk. O ile na tę pierwszą nie masz żadnego wpływu, o tyle zazwyczaj możesz negocjować obniżkę marży. Jest to możliwe, zwłaszcza gdy ubiegasz się o kredyt długoterminowy, czyli np. o kredyt hipoteczny. Banki często są skłonne zaproponować niższe oprocentowanie pod warunkiem, że klient wykupi ubezpieczenie na życie albo skorzysta z innych produktów w ramach cross – sellingu.

   Na zdolność kredytową wpływa również liczba zapytań kredytowych do BIK-u. Dlatego zalecamy naszym klientom, żeby nie składali więcej niż dwa czy trzy zapytania kredytowe. Większa liczba wniosków spowoduje dość duży spadek oceny punktowej.

   Masz więcej pytań?

   Chcesz zbadać swoją zdolność kredytową i poznać oferty banków? Zapraszamy do kontaktu z ekspertami kredytowymi multikredyt.pl

   Dodano: 27.04.2021    |    Zaktualizowano: 13.10.2021

   Przeczytaj inne artykuły o podobnej tematyce

   Kredyt hipoteczny a rozdzielność majątkowa Kredyt hipoteczny a rozdzielność majątkowa
   09 stycznia 2022

   Kredyt hipoteczny a rozdzielność majątkowa

   Wiele par o kredycie hipotecznym rozmawia jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, mnóstwo ruch taki rozważa w następstwie planowania wspólnej przyszłości jako małżeństwo. Stan cywilny: zamężna / żonaty - jak to rzutuje na kredyt?

   Pożyczka hipoteczna – kto może ją otrzymać? Pożyczka hipoteczna – kto może ją otrzymać?
   15 października 2021

   Pożyczka hipoteczna – kto może ją otrzymać?

   Zgodnie z definicją jest to pożyczka pieniędzy, która jest udzielana pod zastaw nieruchomości. Oznacza to zatem, że z takiej pożyczki może skorzystać każdy, kto jest właścicielem określonej nieruchomości. Z kolei pozyskane środki można przeznaczyć na dowolny cel.

   Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego
   07 października 2021

   Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

   Dla wielu osób wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego to ważny cel, do którego dążymy przez wiele lat. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż myśl wieloletniego spłacania zobowiązania wobec banku dla nikogo nie jest pocieszająca. Z tego też powodu często warto decydować się na wcześniejszą spłatę zadłużenia. O czym jednak warto pamiętać? Czy wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego się opłaca?

   Jak otrzymać kredyt hipoteczny bez wkładu własnego w 2021? Jak otrzymać kredyt hipoteczny bez wkładu własnego w 2021?
   02 września 2021

   Jak otrzymać kredyt hipoteczny bez wkładu własnego w 2021?

   W dzisiejszych czasach nie każdy jest w stanie odłożyć odpowiednią sumę pieniędzy, która pozwoli na pokrycie minimalnego wkładu własnego do kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości. Banki wymagają posiadania odpowiednich środków pieniężnych przez wnioskodawców, które są swego rodzaju zabezpieczeniem tego typu inwestycji. Kalkulator kredytu hipotecznego, który jest ogólnodostępny online, pozwala na orientacyjne wyliczenie kosztów oraz sprawdzenie, w jakiej wysokości wkład własny będzie wymagany do uzyskania finansowania przez bank.

   Rata równa czy rata malejąca, jaki warianty spłaty kredytu wybrać? Rata równa czy rata malejąca, jaki warianty spłaty kredytu wybrać?
   08 lipca 2021

   Rata równa czy rata malejąca, jaki warianty spłaty kredytu wybrać?

   Jakie raty proponują obecnie banki? Lepiej wybrać raty stałe czy malejące? Jakie są różnice tych dwóch sposobów spłaty kredytu? Sprawdź, co się bardziej opłaca!

   Koszty kredytu hipotecznego i koszty okołokredytowe Koszty kredytu hipotecznego i koszty okołokredytowe
   01 lipca 2021

   Koszty kredytu hipotecznego i koszty okołokredytowe

   Kredyt hipoteczny jest to zobowiązanie zaciągane na wiele lat, które na bardzo długi okres obciążą nasz budżet domowy. Jakie są rzeczywiste koszty kredyty? Co to jest oprocentowanie kredyty, a co to są koszty pozabankowe przy kredycie?