Multikredyt

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

Z tego artykułu dowiesz się:

  Dla wielu osób wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego to ważny cel, do którego dążymy przez wiele lat. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż myśl wieloletniego spłacania zobowiązania wobec banku dla nikogo nie jest pocieszająca. Z tego też powodu często warto decydować się na wcześniejszą spłatę zadłużenia. O czym jednak warto pamiętać? Czy wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego się opłaca? Czy kalkulacja kredytu hipotecznego przydaje się podczas przedterminowej spłaty? Sprawdź, kiedy warto podjąć decyzję o wcześniejszej spłacie zobowiązania oraz na jakie warunki należy się przygotować już podczas podpisywania umowy kredytowej.

  Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego a koszty zobowiązania – na co warto zwrócić uwagę?

  Co ciekawe, dla każdego kredytu hipotecznego podstawą zabezpieczenia interesów instytucji udzielającej finansowania jest nieruchomość. Oznacza to, że pożyczkobiorca swoje obecne oraz przyszłe dochody oddaje w części na poczet spłaty zobowiązania. Istotne jest to, że całkowity koszt kredytu hipotecznego zależy od wielu czynników, przykładowo:

  • Sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie;
  • Wysokość oprocentowania;
  • Prowizje banków;
  • Koszty ustanowienia hipoteki;
  • Opłaty notarialne;
  • Koszty związane z założeniem ksiąg wieczystych;
  • Opłaty na ubezpieczenia na życie lub od utraty pracy;
  • Opłaty za wcześniejszą spłatę zobowiązania.

  O ile wszystkie powyższe aspekty są ważne, o tyle jednym z najciekawszych czynników generujących koszty jest opłata za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego.

  Ciekawostka!

  Banki od 21 lipca 2017 roku mogą pobierać prowizję za wcześniejsze uregulowanie zobowiązania w wysokości 3% wartości kapitału. Warunek ten może obowiązywać przez pierwsze 3 lata od czasu uruchomienia kredytu o zmiennym oprocentowaniu.

  Istotne jest też to, że zobowiązania długoterminowe ze stałym oprocentowaniem pozwalają na naliczanie prowizji przez cały okres kredytowania. Na ostateczne koszty finansowania ma wpływ wiele czynników, jednak warto nieco bliżej przyjrzeć się kwestii, jaką są koszty za wcześniejszą spłatę kredytu.

  Co mówi ustawa o kredycie hipotecznym w związku z wcześniejszą spłatą?

  Aktualnie obowiązująca ustawa o kredycie hipotecznym z marca 2017 roku dokładnie reguluje kwestie związane z wcześniejszą spłatą tego typu zobowiązań finansowych. Każdy kredytobiorca, który pragnie otrzymać finansowanie zakupu nieruchomości po terminie, jakim jest lipiec 2017 roku, może:

  • Spłacić swój dług w całości lub jedynie częściowo;
  • Złożyć wniosek o udzielenie informacji o opłatach i prowizjach za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego;
  • Otrzymać zwrot odsetek oraz pozostałych kosztów, które przypadają na czas pozostały w umowie ulegający skróceniu podczas wcześniejszej spłaty zobowiązania.

  Oznacza to, że każdy, kto decyduje się na kredyt hipoteczny ze zmiennym oprocentowaniem, może go spłacić nawet przed upływem okresu 3 lat, jednak pod pewnymi warunkami. Warto wiedzieć, że zasady wynikające z ustawy nie zawsze są uwzględniane przez banki, a wiele instytucji pozwala bez dodatkowych kosztów uregulować zaciągnięty dług. Przed podpisaniem umowy, warto jednak dokładnie przemyśleć opcję wcześniejszej spłaty i wziąć pod uwagę opcję konieczności zapłaty 3% prowizji.

  Uwaga! Bank ma obowiązek odnieść się do wysłanego wniosku o udzielenie informacji o prowizji w ciągu 7 dni roboczych. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku osób, które zdecydowały się na zobowiązanie ze stałym oprocentowaniem. W tej sytuacji całkowita spłata zobowiązania może okazać się nieopłacalna, gdyż bank ma prawo pobierać karne odsetki za cały okres kredytowania. Oznacza to, że przez cały czas obowiązywania umowy kredytobiorcę obowiązywać będzie sztywne oprocentowanie z prowizją za wcześniejszą spłatę.

  Szukasz kredytu? Sprawdź, jak możesz zaoszczędzić!

   Przykład reprezentatywny
   Przedstawiona symulacja została przygotowana na podstawie aktualnych danych banków oraz informacji podanych przez Klienta. MultiKredyt nie ponosi odpowiedzialności za błędy obliczeniowe, zmiany w danych banków, o których nie zostało powiadomione, oraz błędy spowodowane podaniem przez Klienta nieprawdziwych informacji. Oferty kredytów przygotowane przez banki mogą różnić się od przedstawionych powyżej wyników. Symulacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

   Potrzebujesz inną ofertę? - wprowadź parametry kredytu

   Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego – kiedy można to zrobić?

   Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, z jakimi konsekwencjami związana jest wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego oraz na jakie koszty może narazić się kredytobiorca. Osoby posiadające dodatkowe środki pieniężne często decydują się na wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego w całości lub częściowo, aby zmniejszyć miesięczną ratę lub okres kredytowania.

   Ważne!

   Warunki wcześniejszej spłaty długu zależne są od tego, w jakim czasie została podpisana umowa kredytowa.

   Należy zwrócić uwagę na dwa przypadki, kiedy warunki wcześniejszej spłaty będą zupełnie inne. Pierwszym z nich jest podpisanie umowy kredytowej po dacie 21 lipca 2017 r. W takiej sytuacji kiedy nie minie 3 lata od podpisania umowy, kredytobiorca może spłacić w całości lub częściowo zobowiązanie bez dodatkowych kosztów.

   Kiedy jednak kredyt został uruchomiony przed wyżej wymienionym terminem lub od czasu podpisania umowy nie upłynęło jeszcze 3 lata, trzeba zawsze wystosować wniosek do konkretnej instytucji o udzielenie informacji na temat kosztów wcześniejszego uregulowania długu wobec banku. To bardzo ważne, gdyż wpływa na poziom opłacalności takiego przedsięwzięcia. Często może okazać się, że wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego będzie kompletnie nieopłacalna i lepiej będzie płacić co miesiąc ratę przez kilkanaście lat ze względu na prowizję. Doskonałym posunięciem w takiej sytuacji jest skorzystanie z pomocy ekspertów kredytowych z multikredyt.pl. zajmujących się kompleksowo tematyką wcześniejszej spłaty.

   Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego – jak można to zrobić?

   Osoby, które posiadają już pewne oszczędności, mogą wpłacić je na poczet zobowiązania w ramach kredytu hipotecznego. Warto wiedzieć, w jaki sposób można tego dokonać. Istnieją dwie możliwości pozwalające na wcześniejszą spłatę kredytu. Pierwsza z nich polega na regularnych nadpłatach miesięcznego kapitału, dzięki czemu rata ulega zmniejszeniu lub całkowity czas kredytowania się zmniejsza.

   Drugim sposobem na wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego jest jego przedterminowa spłata. W tym przypadku trzeba jednak uważać na prowizję banku, która może wynosić 3% wartości zobowiązania. Dodatkowe prowizje skutecznie zniechęcają kredytobiorców do całkowitej przedterminowej spłaty kredytu, ale nie każdy bank stosuje tego typu przepisy. Obecnie wiele instytucji pozwala na całkowite uregulowanie zadłużenia bez dodatkowych kosztów.

   Opłacalność wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego

   Przed podjęciem tak ważnej decyzji, jaką jest wcześniejsze uregulowanie całego zadłużenia wobec banku w ramach kredytu hipotecznego warto poznać wszystkie za i przeciw takiemu rozwiązaniu. Bardzo często wiąże się to z niekorzystną dla kredytobiorcy prowizją wobec banku, lecz w sytuacji kiedy ta nie obowiązuje przedterminowa spłata kredytu hipotecznego, okazuje się niezwykle opłacalnym przedsięwzięciem. Takie działanie wpływa korzystnie przede wszystkim na:

   • Poprawę zdolności kredytowej;
   • Brak obciążenia hipotecznego na nieruchomości;
   • Poprawa komfortu psychicznego wszystkich domowników;
   • Zmniejszenie miesięcznych kosztów życia.

   Do tematu wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego ciężko podejść bez jakichkolwiek emocji. Zazwyczaj są to duże kwoty, które wymagają wieloletnich wyrzeczeń. Warto jednak decydować się na przedterminowe uregulowanie zaległości finansowych jeśli bank pozwala na taką operację bez dodatkowych kosztów. Dzięki temu miesięcznie wydatki znacznie się zmniejszają, zdolność kredytowa nagle wzrasta, dzięki czemu można zaciągać nowe kredyty oraz mieszkanie nie będzie już „własnością” banku w razie braku spłaty.

   Uwaga!

   Wcześniejsza spłata zobowiązania najczęściej ma sens tylko po 3 latach obowiązywania umowy kredytowej lub wtedy, kiedy bank pozwala na wykonanie takiej operacji bez kosztów prowizji.

   Osoby, które są nieco słabsze psychicznie koniecznie, powinny decydować się na wykonywanie nadpłaty lub całkowitej spłaty kredytu hipotecznego. W ten sposób można podnieść się na duchu oraz sprawić, że ewentualne problemy finansowe nie będą mieć odzwierciedlenia w terminowości spłat zobowiązania wobec banku.

   Jak dużo można zaoszczędzić, spłacając przedterminowo kredyt hipoteczny?

   Każdy, kto interesuje się spłatą kredytu przed końcem obowiązywania umowy kredytowej, musi dokładnie przeanalizować swoje możliwości finansowe, warunki stawiane przez konkretną instytucję, a przede wszystkim sprawdzić opłacalność tego przedsięwzięcia. Ile można zaoszczędzić, spłacając kredyt hipoteczny w całości? Warto w tym celu wykonać pewne symulacje, dzięki którym łatwiej jest poznać względne oszczędności.

   Biorąc pod uwagę trzy okresy kredytowania oraz początkową kwotę kredytu na poziomie 300 000 złotych można zauważyć, iż koszty pomiędzy najkrótszym a najdłuższym czasem spłaty znacznie się różnią. Poniższa tabela przedstawia symulacyjne koszty finansowania z różnymi okresami obowiązywania umowy kredytowej.

   Czas spłaty  Kwota kredytu     Całkowity koszt kredytu
   10 lat  300 000 złotych 337 799 złotych
   20 lat  300 000 złotych 372 605 złotych
   30 lat  300 000 złotych 409 549 złotych

   *dane na podstawie bankier.pl

   Jak widać, dane w tabeli jasno wskazują na fakt, że skrócenie okresu kredytowania poprzez cykliczne nadpłaty kapitału pozwalają na znaczne zmniejszenie całkowitych kosztów finansowania. Oczywiście jeśli warunki umowy oraz możliwości finansowe gospodarstwa domowego pozwalają na spłatę kredytu hipotecznego w całości, warto zdecydować się na taki krok i poprawić jakość swojego życia.

   Kiedy spłata kredytu przed czasem się nie opłaca?

   Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego nie opłaca się szczególnie w kilku sytuacjach. Przede wszystkim wtedy, kiedy bank pobiera prowizję wynoszącą 3% wartości zobowiązania. W ten sposób instytucje finansowe skutecznie zniechęcają kredytobiorców do wykonywania tego typu operacji, a co najciekawsze prawo całkowicie na to pozwala.

   Banki najczęściej zabezpieczają się na tego typu okoliczności, gdyż tracą w taki sposób dochody z tytułu płaconych przez dłużników odsetek. W umowie kredytowej najczęściej zawarte są klauzule dotyczące opłat i prowizji za wcześniejsze dokonanie spłaty całkowitej zobowiązania. Na chwilę obecną najpopularniejszym rozwiązaniem stosowanym przez banki jest okres trzech lat, kiedy obowiązuje dodatkowa prowizja, gdzie rok do roku oprocentowanie cyklicznie spada aż do poziomu 0%. Zgodnie z ustawą po upływie 3 lat kredytobiorca nie będzie już ponosić żadnych dodatkowych kosztów z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego.

   Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego krok po kroku

   Istnieje kilka warunków, które należy spełnić, aby dokonać wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego. Kiedy warunki spłaty są atrakcyjne, nie generują dodatkowych kosztów oraz kredytobiorca ma takie możliwości finansowe, wystarczy:

   1. Złóż wniosek o udzielenie informacji o kosztach wcześniejszej spłaty (bank udziela informacji w terminie 7 dni roboczych).
   2. Upewnij się, kiedy można dokonać wcześniejszej spłaty zgodnie z umową.
   3. Kiedy nadpłata będzie częściowa, musisz wskazać, czy bank ma skrócić okres kredytowania, czy zmniejszyć miesięczną ratę.
   4. Przekaż dyspozycję spłaty do wybranej placówki bankowej, która udzieliła Ci kredytu hipotecznego.

   To wszystko, co należy zrobić, aby spłacić w całości lub nadpłacić jedynie część zobowiązania. Jak widać, cały proces nie jest skomplikowany, wystarczy pamiętać o zachowaniu zdrowego rozsądku i dokładnej analizie zapisków wynikających z umowy kredytowej z bankiem.

   Przedterminowa spłata kredytu hipotecznego – warunki dyktowane przez banki

   Jeszcze przed podpisaniem umowy kredytowej, warto sprawdzić, jakie banki pozwalają na wykonanie takiej operacji bez kosztów przed upływem terminu 3 lat od uruchomienia kredytu, a jakie pobierają dodatkową prowizję. Poniższa tabela przedstawia warunki dyktowane przez najpopularniejsze banki w Polsce.

   Bank Prowizja za całkowitą spłatę Prowizja za częściową spłatę
   PKO SA 3% 3%
   ING Bank Śląski 0% 0%
   Santander 0% 0%
   Alior Bank 2,5% 2,5%

   W przypadku banków, które pobierają prowizję, warto pamiętać o tym, iż obowiązuje ona kredytobiorców, dla których czas trwania umowy nie przekroczył jeszcze 3 lat. Po upływie tego terminu całkowita spłata zobowiązania odbywa się bez żadnych dodatkowych kosztów.

   Spłata kredytu hipotecznego – odsetki i Urząd Skarbowy

   Co ciekawe, wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego niesie ze sobą wiele korzyści finansowych. Jedną z nich jest prawo do zwrotu poniesionych kosztów już podczas uruchomienia kredytu i przez cały okres jego obowiązywania.

   Warto wiedzieć!

   Według Art. 39 ustawy o kredycie hipotecznym całkowite koszty kredytu hipotecznego ulegają obniżeniu o odsetki oraz wszelkie inne koszty uruchomienia finansowania, które przypadałyby na ten okres, który został skrócony poprzez wcześniejszą spłatę.

   Warto też pamiętać o tym, że Urząd Skarbowy wymaga jedynie potwierdzenia od banku wykonania operacji wcześniejszej spłaty. Dokument tego typu potrzebny jest, aby udowodnić przed US, skąd pochodzi dochód oraz czy jest z legalnego źródła. Żaden bank nie powinien robić żadnego problemu z wydaniem takiego oświadczenia.

   Jakie zwroty przysługują kredytobiorcy spłacającemu kredyt hipoteczny przed terminem?

   Każdy kredytobiorca, który zdecydował się na przedterminową spłatę kredytu hipotecznego, może ubiegać się o zwrot:

   • Prowizji;
   • Ubezpieczenia.

   To dwa aspekty, na które warto zwrócić uwagę, spłacając wcześniej zobowiązanie finansujące zakup nieruchomości. Zgodnie z treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE każdy, kto spłacił wcześniej kredyt hipoteczny, powinien otrzymać zwrot kosztów początkowych proporcjonalnie do okresu obowiązywania umowy. Oznacza to, że kredytobiorca może pozyskać dodatkowe środki z tytułu prowizji, opłat ubezpieczeniowych oraz opłat administracyjnych. Kalkulator wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego pozwoli skutecznie obliczyć zyski wynikające z takiej operacji.

   Wniosek o wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego – jak go napisać?

   Najważniejsze jest to, aby wypełniony wniosek wraz z kompletem podpisów złożyć bezpośrednio do banku, który udzielił finansowania. Kredyty hipoteczne zaciągane są coraz częściej, dlatego wiele osób poszukuje informacji na temat wcześniejszej spłaty. Aby dokonać wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty, wystarczy uzupełnić odpowiedni formularz, podać swoje dane osobowe oraz numer rachunku bankowego, z którego dokonywana będzie spłata.

   Kolejnym elementem jest określenie kwoty, którą chcemy przekazać na poczet spłaty kredytu. Kiedy decydujemy się na zwykłą nadpłatę, należy też uwzględnić we wniosku czy bank ma skrócić czas kredytowania, czy zmniejszyć miesięczną ratę. Wnioski i formularze tego typu dostępne są najczęściej bezpośrednio w oddziałach bankowych lub na stronach internetowych instytucji.

   Czy warto nadpłacać lub spłacać w całości kredyt hipoteczny?

   Przydatnym narzędziem w celu oceny opłacalności tego typu działań są kalkulatory kredytu hipotecznego. Zdecydowanie warto zastanowić się nad możliwością nadpłaty lub całkowitej spłaty kredytu hipotecznego. O ile cykliczne nadpłaty powodują zmniejszenie miesięcznych rat lub skrócenie okresu kredytowania, o tyle całkowita spłata jest nieco bardziej skomplikowanym działaniem. Zaciąganie kredytów hipotecznych to nie to samo, co chwilówka. Zarówno proces wnioskowania, jak i spłata wymaga większego zaangażowania kredytobiorcy. Decydując się na takie przedsięwzięcie, wystarczy wziąć pod uwagę takie elementy, jak:

   • Prowizje za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego;
   • Sposób wnioskowania;
   • Termin, w jakim można wykonać operację;
   • Swoje możliwości finansowe;
   • Opłacalność spłaty.

   Kiedy żaden z powyższych czynników nie budzi wątpliwości co do opłacalności przedterminowej spłaty zobowiązania, można z bez większego ryzyka zdecydować się na taki krok i jednocześnie pozbyć się uciążliwego zobowiązania finansowego. Warto pamiętać, że hipoteka to nie to samo, co kredyt gotówkowy, a jej wcześniejsza spłata wygląda zupełnie inaczej. Kalkulatory kredytowe hipoteczne sprawdzają się najlepiej w przypadku oceny opłacalności takiego przedsięwzięcia.

   Masz więcej pytań?

   Bezpłatnie przeprowadzimy Cię przez cały proces uzyskania kredytu hipotecznego. Zapraszamy do kontaktu.

   Dodano: 07.10.2021    |    Zaktualizowano: 29.06.2023

   Przeczytaj inne artykuły o podobnej tematyce

   Kredyt hipoteczny a rozdzielność majątkowa Kredyt hipoteczny a rozdzielność majątkowa
   09 stycznia 2022

   Kredyt hipoteczny a rozdzielność majątkowa

   Wiele par o kredycie hipotecznym rozmawia jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, mnóstwo ruch taki rozważa w następstwie planowania wspólnej przyszłości jako małżeństwo. Stan cywilny: zamężna / żonaty - jak to rzutuje na kredyt?

   Pożyczka hipoteczna – kto może ją otrzymać? Pożyczka hipoteczna – kto może ją otrzymać?
   15 października 2021

   Pożyczka hipoteczna – kto może ją otrzymać?

   Zgodnie z definicją jest to pożyczka pieniędzy, która jest udzielana pod zastaw nieruchomości. Oznacza to zatem, że z takiej pożyczki może skorzystać każdy, kto jest właścicielem określonej nieruchomości. Z kolei pozyskane środki można przeznaczyć na dowolny cel.

   Jak otrzymać kredyt hipoteczny bez wkładu własnego w 2023? Jak otrzymać kredyt hipoteczny bez wkładu własnego w 2023?
   02 września 2021

   Jak otrzymać kredyt hipoteczny bez wkładu własnego w 2023?

   W dzisiejszych czasach nie każdy jest w stanie odłożyć odpowiednią sumę pieniędzy, która pozwoli na pokrycie minimalnego wkładu własnego do kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości. Banki wymagają posiadania odpowiednich środków pieniężnych przez wnioskodawców, które są swego rodzaju zabezpieczeniem tego typu inwestycji. Kalkulator kredytu hipotecznego, który jest ogólnodostępny online, pozwala na orientacyjne wyliczenie kosztów oraz sprawdzenie, w jakiej wysokości wkład własny będzie wymagany do uzyskania finansowania przez bank.

   Rata równa czy rata malejąca, jaki warianty spłaty kredytu wybrać? Rata równa czy rata malejąca, jaki warianty spłaty kredytu wybrać?
   08 lipca 2021

   Rata równa czy rata malejąca, jaki warianty spłaty kredytu wybrać?

   Jakie raty proponują obecnie banki? Lepiej wybrać raty stałe czy malejące? Jakie są różnice tych dwóch sposobów spłaty kredytu? Sprawdź, co się bardziej opłaca!

   Koszty kredytu hipotecznego i koszty okołokredytowe Koszty kredytu hipotecznego i koszty okołokredytowe
   01 lipca 2021

   Koszty kredytu hipotecznego i koszty okołokredytowe

   Kredyt hipoteczny jest to zobowiązanie zaciągane na wiele lat, które na bardzo długi okres obciążą nasz budżet domowy. Jakie są rzeczywiste koszty kredyty? Co to jest oprocentowanie kredyty, a co to są koszty pozabankowe przy kredycie?

   Kredyt hipoteczny na zakup działki Kredyt hipoteczny na zakup działki
   10 czerwca 2021

   Kredyt hipoteczny na zakup działki

   Jak jednak sfinansować całą inwestycję obejmującą kupno działki i budowę domu? Czy kredyt hipoteczny to dobre rozwiązanie? Wystarczy zapoznać się z poniższym artykułem, aby dowiedzieć się, jak otrzymać kredyt na zakup działki budowlanej i spełnić swoje marzenia o nowym domu.