Multikredyt

Kredyt hipoteczny krok po kroku

Kredyt hipoteczny krok po kroku Kredyt hipoteczny krok po kroku

Z tego artykułu dowiesz się:

  Kredyt hipoteczny - od czego zacząć?

  Zaczyna się od motywu… Kiedy zmieniają się Twoje potrzeby lub oczekiwania i czujesz, że najmowane mieszkanie już Ci nie wystarcza, albo po prostu próbujesz strategicznie podejść do wydatków na czynsz, najczęściej w myślach zagnieżdża się pomysł wzięcia kredytu hipotecznego. Co jeśli środki dotychczas przeznaczane na najem zagospodarować by tak na poczet rat własnego kredytu mieszkaniowego? Nie potrzeba wiele czasu - kiedy przyzwyczajasz się do wizji zakupu własnych czterech kątów, zaczynasz łaknąć więcej informacji na temat formalności oraz ofert kredytu. Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie Ci, jak przejść od planowania do uzyskania taniego kredytu hipotecznego.

  Jak PRZYGOTOWAĆ SIĘ do wnioskowania o kredyt hipoteczny?

  Kredyt hipoteczny jako produkt kredytowy jest w zasadzie ogólnodostępny na rynku finansowym. Nie jest to jednak kredyt do załatwienia od ręki. Istotna bariera, która nierzadko odsuwa w czasie plany zakupu mieszkania poprzez kredyt, to tzw. wkład własny. Wkład własny to wnoszony przez klienta kapitał (na ogół prywatne środki pieniężne), konieczny do skutecznego wnioskowania o kredyt. Banki najczęściej oczekują wkładu własnego równoważnego kwocie 10-20% ceny nieruchomości.

  POLSKI ŁAD - zakup mieszkania bez wkładu własnego

  Coraz wyraźniej dostrzega się trend “przechodzenia na swoje”. W bieżącym roku poszczególne banki donoszą o rekordowej liczbie uruchomionych kredytów hipotecznych. Informacje o rekordowej sprzedaży tych produktów w 2021 roku potwierdza Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Na tym jednak nie koniec. Podłożem dla kolejnych zmian dynamiki na rynku nieruchomości oraz kredytów hipotecznych ma być Polski Ład. W opinii publicznej od maja krąży przekonanie, że popyt na kredyty hipoteczne nie wyhamuje, a może nawet wzrośnie za sprawą rządowego programu “Mieszkanie bez wkładu własnego”.

  W ramach Polskiego Ładu został zaproponowany projekt ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego (numer druku 1541). Z dniem 4 października ustawa została przekazana do Prezydenta i Marszałka Senatu. Ustawa znalazła się porządku obrad przewidzianych na 32. posiedzenie Senatu, które rozpocznie się w dniach 27-29 października. Zgodnie z ustawą kredyt hipoteczny bez wkładu własnego (określony w ustawie jako gwarantowany kredyt mieszkaniowy) ma być przyznawany - pod pewnymi warunkami - osobom planującym budowę domu jednorodzinnego, zakup nieruchomości gruntowej pod budowę domu, zakup pierwszego mieszkania lub domu. W przypadku kredytobiorców, którzy założyli rodziny wielodzietne, przewidywane są pewne odstępstwa i korzyści. O tzw. gwarantowany kredyt mieszkaniowy wnioskować będzie można w bankach posiadających porozumienie w formie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), który to udziela gwarancji spłaty części kredytu hipotecznego (gwarancję tę można określić odpowiednikiem wkładu własnego). Wejście w życie ustawy ma nastąpić po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

  Zanim nastawisz się na tak rysującą się przyszłość, zapoznaj się z warunkami, aby nie dać się zaskoczyć.

  Ważne: Polski Ład - Mieszkanie bez wkładu własnego

  • Cena nieruchomości: zdefiniowane limity co do wysokości kredytu uzależnione od regionu.
  • Wiek kredytobiorcy: do 40 r. ż.
  • Waluta kredytu: wyłącznie złoty. 
  • Okres kredytowania (okres spłaty kredytu): minimum 15 lat.
  • Kredytobiorca musi posiadać zdolność kredytową.
  • Gwarantowany przez Państwo wkład własny: do 20% kwoty kredytu, nie więcej niż 100 000 zł.
  • Możliwość uwzględnienia w kredycie środków na wykończenie nieruchomości.

  W obliczu popularności formy zatrudnienia w oparciu o umowę B2B, a także dla informacji przyszłych przedsiębiorców, warto podkreślić, że nieruchomość nabyta lub wybudowana dzięki gwarantowanemu kredytowi hipotecznemu, nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności, aż do czasu spłaty części kapitałowej kredytu odpowiadającej wartości wniesionej przez BGK gwarancji, a więc w początkowych latach spłaty kredytu.

  Zdolność kredytowa - co przez to rozumieć?

  Fakty, mity i pogłoski - wszystko to narosło wokół profilu idealnego kredytobiorcy. Zamiast porównywać się z bliskimi, znajomymi czy kolegami z pracy, którzy uzyskali i spłacają już kredyt hipoteczny, zdobądź się na obiektywną ocenę Twojej zdolności kredytowej.

  Zdolność kredytowa stanowi o wiarygodności finansowej. Bank weryfikuje sytuację zawodową oraz finansową kredytobiorców, aby zminimalizować możliwe ryzyko związane z zaprzestaniem spłaty pożyczonej kwoty lub nieterminowymi płatnościami rat. Tłumacząc język bankowy, “posiadać zdolność kredytową” oznacza mieć predyspozycje do spłaty w umówionym terminie zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami. Zdolność kredytowa kształtuje się m.in. w oparciu o liczbę osób w gospodarstwie domowym, źródło dochodu, koszty utrzymania typowe dla kredytobiorcy, dotychczasowe doświadczenia z produktami kredytowymi.

  Poprzez badanie zdolności kredytowej ustalana jest maksymalna kwota kredytu, o którą określony kredytobiorca mógłby wnioskować w danym banku. Wyliczenia w zależności od banku mogą się różnić, z uwagi na to, że banki stosują własne formuły. W praktyce sprowadza się to do założenia, że w różnych bankach możesz otrzymać różną ofertę kredytu, którego wysokość jest uzależniona od postrzegania Cię jako kredytobiorcę przez bank. Banki starają się wyróżnić swoją ofertę na tle konkurencji, aby przyciągnąć najbardziej przez się pożądany typ kredytobiorcy. Tak właśnie rodzą się przekonania, że dany bank jest najlepszy dla przedsiębiorcy, inny z kolei dla programisty, lekarza, kierowcy zawodowego, itd.

  Podpowiedź:

  Wprawdzie dziś dostęp do placówek banków jest szeroki, aczkolwiek "rundka po bankach" celem sprawdzenia zdolności kredytowej to już czasochłonne zajęcie. Jest sposób na zaoszczędzenie wielu godzin i uzyskanie informacji w jednym miejscu → konsultacja u pośrednika kredytowego. Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z internetowego kalkulatora zdolności kredytowej. Jeżeli szukasz takiego kalkulatora, możesz zajrzeć do zakładki Kalkulatory na tej stronie.

  Szanse na kredyt hipoteczny

  Szanse na kredyt bywają mniejsze, jeśli zachowanie kredytobiorcy odbierane jest jako ryzykowne, albo większe, kiedy zachowanie kredytobiorcy zostawia cień zaufania. Mowa tu o postępowaniu kredytobiorcy na ścieżce zawodowej oraz o obchodzeniu się przez kredytobiorcę z produktami finansowymi.

  Dla uzyskania kredytu liczą się realia zawodowe klienta. W sytuacji zatrudnienia istotna będzie długość stosunku pracy, charakter umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, wysokość wynagrodzenia, a także regularność i przewidywalność wypracowanych wpływów. Banki najbardziej cenią umowę o pracę na czas nieokreślony. Z przeszkodami zmierzą się osoby zatrudnione w oparciu o umowę na zastępstwo lub przy pracach sezonowych - jeśli stanowi ona główne źródło dochodu, kredyt hipoteczny może okazać się niedostępny. W przypadku przedsiębiorcy znaczenie będzie miała m.in. branża, okres funkcjonowania firmy na rynku, forma opodatkowania działalności, dochody, fakt niezalegania w ZUS i US. Trudniej o kredyt będzie przedsiębiorcy na ryczałcie w porównaniu z przedsiębiorcą opodatkowanym skalą podatkową.

  Czasem słyszy się, że kogoś "nie stać" na kredyt hipoteczny lub to niewłaściwy moment na takie zobowiązanie. Oznacza to często, że aktualnie zaoszczędzone środki pieniężne nie są wystarczające, aby przystąpić do realizacji planów kredytowych. Zdarza się jednak, że mimo wkładu własnego na wymaganym poziomie, sytuacja zawodowa klienta jest niestabilna lub za taką jest brana przez banki (np. gdy klient niedawno podjął nową pracę lub otworzył działalność gospodarczą), przez co spłata kredytu mogłaby być zagrożona. Bywa także, że bieżące raty klienta już znacząco redukują wartość miesięcznych wypracowanych wpływów i pozostałe w domowym budżecie środki nie zapewnią komfortowej spłaty nowego zobowiązania. Występują także inne przeszkody. Chaotyczne działania na zamkniętych lub aktywnych produktach kredytowych oraz sięganie po chwilówki nie sprzyjają budowaniu wiarygodności finansowej. Należy pamiętać, że w większości wypadków zakupy na rynku kredytowym, niezależnie czy zostaną zrealizowane czy nie, zostawią ślad, który będzie widoczny dla banku. Potknięcia w płatnościach, rażąco odbiegające od harmonogramu spłaty, jak i powielane często zapytania o kredyt, wpłyną negatywnie na ocenę punktową (tzw. score, widoczne w BIK), która oblicza ryzyko związane z udzielonym kredytem.

  Ocena punktowa osądza zachowania kredytobiorcy w obszarach takich jak:

  • terminowość spłaty - (nie)występowanie opóźnień, jeśli pojawiają się przekroczenia terminów - ile czasu w dniach obejmują;
  • korzystanie z produktów kredytowych - stopień, w jakim wykorzystywane są środki na karcie kredytowej lub stosunek do limitów kredytowych (maksymalne wyczerpywanie środków - wysokie ryzyko, umiarkowane - pozytywny wpływ na scoring);
  • częstotliwość wnioskowania o kredyt - ile wniosków zostało złożone w ciągu 12 miesięcy (wnioski o ten sam rodzaj kredytu złożone w krótkim odstępie czasu - do 14 dni - traktuje się jako jedno zapytanie kredytowe);
  • historia kredytowa - jak wyglądała spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (jeśli terminowo i przy wyrażonej zgodzie na przetwarzanie danych - widoczna będzie pozytywna historia kredytowa).

  Ocena punktowa w BIK przyjmuje wartość od 1 do 100 (scoring kredytowy). Nie tylko bank ma możliwość wglądu do historii kredytowej klienta i weryfikacji otrzymanych punktów, lecz także klient po zakupie raportu w BIK. Raport można pobrać ze strony Biura Informacji Kredytowej: bik.pl. Im więcej punktów otrzymałeś, tym większe szanse, że kredyt zostanie Ci przyznany.

  Jeżeli masz wątpliwości, czy w Twojej sytuacji kredyt hipoteczny to dobry pomysł, umów się na spotkanie z ekspertem finansowym. Możesz zaplanować bezpłatną konsultację z ekspertem kredytowym z kredytWroclaw.pl lub innym pośrednikiem kredytowym. Przewagą, jaką zyskujesz poprzez rozmowę z ekspertem, jest możliwość omówienia Twojej sytuacji jako kredytobiorcy i zaplanowania działań poprzedzających wnioskowanie o kredyt (gdy chcesz wypracować lub podnieść zdolność kredytową) oraz tych wskazanych dla uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej (gdy Twoja zdolność kredytowa pozwala na materializację marzeń o zakupie nieruchomości).

  CO WCZEŚNIEJ – konsultacja kredytowa czy poszukiwania mieszkania?

  Rozmowa z ekspertem kredytowym wydaje się nieodzowna, zwłaszcza gdy planujesz pierwszy kredyt. Konsultacja kredytowa poprzedzająca wybór nieruchomości jest idealnym rozwiązaniem w momencie, gdy nie masz wiedzy lub zgrubnego wyobrażenia co do Twojej zdolności kredytowej. Tym sposobem ustalisz granice dla ceny nieruchomości, a przy okazji dowiesz się więcej o zakupach mieszkania na rynku pierwotnym i wtórnym.

  Poszukiwania nieruchomości i finalny wybór na tle planów kredytowych

  Przygotowania do kredytu to jedno, druga zasadnicza kwestia to wybór nieruchomości. Powszechnym dylematem jest rynek: pierwotny czy wtórny. Przy rynku pierwotnym czeka Cię kosztowne wykończenie. Przy rynku wtórnym dodatkowe środki pochłonie odświeżenie lub remont oraz podatek PCC. Warto wydatki te zakładać już na etapie planowania kredytu hipotecznego, aby uniknąć późniejszego pożyczania kolejnej sumy w ramach droższego rozwiązania kredytowego (kredyt gotówkowy). Rekomenduje się, by po oszacowaniu potrzebnej kwoty, ustalić wartość kredytu i odnieść ją do zdolności kredytowej. To również dobry moment na wizualizację raty kredytu, by w rezultacie oswajać się z planowanym, nowym elementem struktury miesięcznych wydatków. Wysokość raty obliczysz przy użyciu kalkulatora kredytu hipotecznego, który jest dostępny na tej stronie w zakładce Kalkulatory oraz w większości witryn internetowych banków, jak i z pomocą doradcy lub eksperta kredytowego.

  Kredyt kredytowi nie równy

  W kolejnym kroku, szukając taniego kredytu hipotecznego, należy przeprowadzić przegląd produktów hipotecznych dostępnych na rynku finansowym. Kredyt hipoteczny to mimo wszystko świadomie wybierany na kilka, kilkanaście i więcej lat balast, nie tylko finansowy, lecz też psychiczny. Chodzi przecież o pożyczenie od banku wysokiej kwoty, trudnej do zaoszczędzenia lub zorganizowania w krótkiej perspektywie czasu. W interesie kredytobiorcy jest, aby uzyskać kredyt na możliwie najlepszych warunkach. Wartość różnicy w obrębie całkowitego kosztu kredytu hipotecznego sięga nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Warto poznać wcześniej zależności, które wpływają na korzystność oferty kredytowej oraz dobrze przemyśleć wybór banków.

  Szukasz kredytu? Sprawdź, jak możesz zaoszczędzić!

   Przykład reprezentatywny
   Przedstawiona symulacja została przygotowana na podstawie aktualnych danych banków oraz informacji podanych przez Klienta. MultiKredyt nie ponosi odpowiedzialności za błędy obliczeniowe, zmiany w danych banków, o których nie zostało powiadomione, oraz błędy spowodowane podaniem przez Klienta nieprawdziwych informacji. Oferty kredytów przygotowane przez banki mogą różnić się od przedstawionych powyżej wyników. Symulacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

   Potrzebujesz inną ofertę? - wprowadź parametry kredytu

   O ile naturalnie większości klientom przychodzi negocjacja ceny nieruchomości, o tyle nie można o podobnej śmiałości powiedzieć przy negocjacjach z bankiem. Nie trzeba koniecznie brać przedstawione przez bank na konkretnej ofercie parametry kredytu za pewnik, warto spróbować zawalczyć o lepsze warunki. Banki przeważnie oferują kilka opcjonalnych rozwiązań w ramach produktu, jakim jest kredyt hipoteczny. Czasem zmiana w zakresie dodatkowych produktów pozwala znacznie obniżyć całkowity koszt kredytu. Wnioskując jednocześnie o kredyt do przykładowo trzech banków, również zwiększasz szanse na korzystniejsze rozwiązanie. Nie ma jednak co ukrywać, przebieranie ofert kredytów hipotecznych, studiowanie warunków, wyszukiwanie promocji bankowych, rozmowy z bankami, sprawdzenie rozmaitych konfiguracji (dopasowywanie okresu kredytowania, zmiany poziomu wkładu własnego, różnicowanie koszyka produktów dodatkowych - opcjonalnych i wymaganych, by skorzystać z oferty), porównywanie symulacji kredytu, poprawne wypełnienie wniosków kredytowych - to inwestycja dziesiątek godzin w przypadku działań w pojedynkę. Rola pośrednika kredytowego powstała po to, by klient nie musiał ciągnąć "dodatkowego etatu", aby wybrać kredyt na rozsądnych warunkach.

   Umowa przedwstępna

   Załóżmy, że znalazłeś nieruchomość w Twoim budżecie i interesującej lokalizacji, a także wytypowałeś banki, w których rozpoczniesz starania o kredyt. Jak zapewnić sobie pierwszeństwo zakupu w momencie, gdy Ty na środki od banku musisz poczekać w odróżnieniu od potencjalnego nabywcy, który dysponuje prywatną gotówką? Najbardziej popularnym rozwiązaniem jest zadatek lub zaliczka - więcej o tym piszemy w artykule dotyczącym umowy przedwstępnej kupna-sprzedaży mieszkania.

   Proces poszukiwań mieszkania trwa od tygodni do nawet kilku miesięcy. Frustrujące byłoby wracanie na start procesu, jak tylko sprzedający mieszkanie otrzyma propozycję natychmiastowego zakupu od klienta z gotówką. Nie dziwi już zatem utarty standard spisania obietnicy sprzedaży-zakupu nieruchomości. Przygotowanie i zawarcie umowy jest możliwe zarówno bez, jak i w obecności notariusza - w drugim jednak przypadku strony nie mogą wyzbyć się wrażenia, że jest to bardziej wiążące i ogranicza niepewność. Umowie przedwstępnej przeważnie towarzyszy przekazanie zadatku lub zaliczki na poczet sprzedającego. Jako kupujący powinieneś wiedzieć, że zaliczka w razie odstąpienia od umowy jest zwrotna, zadatek nie – jeśli rozwiązanie umowy wynika z Twojej woli.

   Jak to się ma do kredytu?

   Czasami oświadczenie woli zakupu nieruchomości nie wystarcza, by wnioskować o kredyt. Bank może oczekiwać przy rynku wtórnym umowy przedwstępnej, natomiast przy rynku pierwotnym powinien wystarczyć prospekt informacyjny z częścią indywidualną.

   Wnioskowanie o kredyt hipoteczny

   Mniej więcej w tym momencie zacznie do Ciebie docierać, że plan jest realny - ubiegasz się o finansowanie zakupu konkretnej nieruchomości i przygotowujesz wnioski oraz komplet dokumentów wymaganych w wybranych bankach. Poprawne wypełnienie wniosku przekłada się na unormowany czas oczekiwania na decyzję banku. Konieczne jest także zorganizowanie i przedstawienie dokumentów wymaganych w procesie. Zawartość listy, tak jak objętość, może się różnić w zależności źródła dochodu kredytobiorcy oraz rodzaju i rynku nieruchomości. Braki lub nieprawidłowości we wniosku w najlepszym wypadku wydłużą okres starań o kredyt, w najgorszym - spowodują wydanie odmownej decyzji udzielenia kredytu (tzw. decyzja negatywna). Zanim bank podejmie decyzję zleca wykonanie operatu szacunkowego (koszt operatu ponosi kredytobiorca) przez rzeczoznawcę majątkowego, aby uzyskać opinię dotyczącą wartości nieruchomości. Wedle ustawy banki są zobowiązane do wydania decyzji w terminie 21 dni, liczonym od momentu dostarczenia kompletu dokumentów wraz z operatem szacunkowym. Jeśli na etapie rozpatrywania wniosku analityk poprosi o dostarczenie dodatkowych dokumentów, termin 21 dni będzie naliczał się od momentu uzupełnienia wskazanych dokumentów. Staraj się zachować cierpliwość i nie wpadać w panikę, kiedy decyzji nie będzie 22 dnia analizy. Biorąc pod uwagę wzmożoną liczbę składanych wniosków, banki sporadycznie nadążają z rozpatrywaniem wniosków “na czas”. W praktyce bezpieczniej będzie założyć, że decyzję otrzymasz w przeciągu 1-2 miesięcy. Jeśli będziesz współpracował z ekspertem kredytowym, z pewnością na bieżąco będziesz informowany o zmianach statusu wniosku, wymaganych przez analityka dodatkowych dokumentach i przewidywanych terminach. Kiedy składałeś wniosek bezpośrednio u pracownika banku, możesz oczekiwać, że ta osoba będzie w stanie udzielić Ci konkretnych informacji dotyczących statusu Twojego wniosku.

   Decyzja kredytowa i umowa kredytowa

   Decyzja kredytowa mówi o zgodzie lub odmowie banku na udzielenie kredytu. Decyzja pozytywna nie jest równoznaczna z wypłatą środków, do tego trzeba jeszcze dopełnienia kwestii formalnych. Przede wszystkim na tym etapie czeka Cię ostateczne zatwierdzenie oferty (jeżeli wnioskowałeś do kilku banków to też etap, podczas którego wybierasz ostatecznie bank). Wskazane jest wówczas zapoznanie się z zapisami umowy kredytowej - o wszelkie aspekty niejasne dla Ciebie, możesz zapytać eksperta kredytowego lub pracownika banku. Po podpisaniu umowy kredytowej należy podpisać umowę zakupu nieruchomości i dostarczyć ją do banku wraz z pozostałymi wskazanymi dokumentami.

   Akt notarialny

   Akceptowaną przez bank formą umowy zakupu mieszkania, domu czy innej nieruchomości jest akt notarialny. Przyszły właściciel nieruchomości zobowiązany jest ponieść koszt notarialny, który jest wynagrodzeniem za pracę notariusza. Wśród informacji zawartych w akcie notarialnym znajdą się m.in.:

   • dokładny opis mieszkania: dane adresowe, powierzchnia użytkowa, układ mieszkania, stan techniczny (czy mieszkanie wymaga remontu); • stan prawny lokalu mieszkalnego: numer księgi wieczystej, podstawa nabycia, dane właściciela;
   • cena zakupu nieruchomości;
   • wysokość wkładu własnego;
   • terminy oraz sposób zapłaty sprzedającemu;
   • termin przekazania mieszkania kupującemu.

   Notariusz po wcześniejszym uzgodnieniu może także w zastępstwie kupującego złożyć wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej. Z wpisem hipoteki wiązane są opłaty - niezależnie od tego, czy wniosek jest składany przez kupującego osobiście, czy przez notariusza:

   • opłata pobierana przez sąd rejonowy za rozpatrzenie wniosku o wpisanie hipoteki do księgi wieczystej – 200 zł,
   • podatek od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki (PCC-3) – 19 zł, uiszczany w urzędzie skarbowym.

   Uruchomienie kredytu

   Jesteś blisko mety. Zanieś wymagane dokumenty do banku, m.in. akt notarialny, potwierdzenie opłacenia wniosku o wpis hipoteki, potwierdzenia opłacenia podatku PCC, aby Twój kredyt został uruchomiony.

   Uwaga!

   Po dokonaniu wpisu hipoteki do księgi wieczystej otrzymasz zawiadomienie z sądu rejonowego. Przedstaw w banku dokument potwierdzający wpis hipoteki do księgi wieczystej, aby obniżyć wysokość oprocentowania Twojego kredytu. Marża banku (składnik oprocentowania) zwykle bywa podwyższona dla okresu poprzedzającego dokonanie wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

   Pamiętaj o obowiązkowym ubezpieczeniu nieruchomości. Polisę możesz wykupić w banku lub towarzystwie ubezpieczeniowym - wówczas koniecznie poinformuj o cesji polisy na bank i we wskazanym terminie dostarcz dokument polisowy do banku.

   Podsumowanie - check lista przyszłego posiadacza kredytu hipotecznego

   Zakup nieruchomości to niecodzienne wydarzenie. Przy zakupie pierwszego mieszkania poza ekscytacją może towarzyszyć Ci stres związany z całym - dotąd nieznanym - procesem kredytowym oraz procesem nabycia praw własności do nieruchomości. Cennym wsparciem jest zaangażowany ekspert kredytowy, który zadba o dopełnienie wszelkich kwestii formalnych (dzięki czemu proces kredytowy przebiegnie sprawnie) oraz wynegocjuje dla Ciebie możliwie najlepsze warunki kredytu. Warto uczynić osobę kompetentną współodpowiedzialną za Twój kredyt a oprócz wyższego komfortu zyskasz pewność, że kredyt, o który wnioskujesz, jest optymalnie dobrany do Twojej indywidualnej sytuacji.

   Na wypadek gdybyś poszukiwał narzędzia, które zapewni Ci poczucie kontroli, możesz posłużyć się poniższą check listą. Prześledź poniższe etapy i krok po kroku zbliżaj się do celu.

   • Uporządkowanie finansów osobistych (możesz skorzystać ze wsparcia i wiedzy eksperta finansowego) oraz zadbanie o stabilne źródła przychodów (np. bezpieczne zatrudnienie, rentowny biznes).
   • Zbadanie zdolności kredytowej.
   • Wybór nieruchomości (z uwzględnieniem stanu technicznego i prawnego).
   • Kalkulacja kredytu.
   • Wybór banków we współpracy z ekspertem kredytowym.
   • Umowa przedwstępna.
   • Wnioskowanie o kredyt.
   • Wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę.
   • Decyzja kredytowa.
   • Podpisanie umowy kredytowej.
   • Akt notarialny.
   • Uruchomienie kredytu.
   • Nowy etap życia: własne mieszkanie i rozpoczęcie spłaty kredytu hipotecznego.
   • Dostarczenie do banku potwierdzenia wpisu hipoteki.

   Nie wiesz, jaki kredyt wybrać?

   Mamy bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne i wszystkie kwestie z nimi związane. Pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania finansowe, a także przejść przez wszystkie procedury.

   Dodano: 27.04.2021    |    Zaktualizowano: 29.06.2023

   Przeczytaj inne artykuły o podobnej tematyce

   Kredyt hipoteczny a rozdzielność majątkowa Kredyt hipoteczny a rozdzielność majątkowa
   09 stycznia 2022

   Kredyt hipoteczny a rozdzielność majątkowa

   Wiele par o kredycie hipotecznym rozmawia jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, mnóstwo ruch taki rozważa w następstwie planowania wspólnej przyszłości jako małżeństwo. Stan cywilny: zamężna / żonaty - jak to rzutuje na kredyt?

   Pożyczka hipoteczna – kto może ją otrzymać? Pożyczka hipoteczna – kto może ją otrzymać?
   15 października 2021

   Pożyczka hipoteczna – kto może ją otrzymać?

   Zgodnie z definicją jest to pożyczka pieniędzy, która jest udzielana pod zastaw nieruchomości. Oznacza to zatem, że z takiej pożyczki może skorzystać każdy, kto jest właścicielem określonej nieruchomości. Z kolei pozyskane środki można przeznaczyć na dowolny cel.

   Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego
   07 października 2021

   Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

   Dla wielu osób wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego to ważny cel, do którego dążymy przez wiele lat. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż myśl wieloletniego spłacania zobowiązania wobec banku dla nikogo nie jest pocieszająca. Z tego też powodu często warto decydować się na wcześniejszą spłatę zadłużenia. O czym jednak warto pamiętać? Czy wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego się opłaca?

   Jak otrzymać kredyt hipoteczny bez wkładu własnego w 2023? Jak otrzymać kredyt hipoteczny bez wkładu własnego w 2023?
   02 września 2021

   Jak otrzymać kredyt hipoteczny bez wkładu własnego w 2023?

   W dzisiejszych czasach nie każdy jest w stanie odłożyć odpowiednią sumę pieniędzy, która pozwoli na pokrycie minimalnego wkładu własnego do kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości. Banki wymagają posiadania odpowiednich środków pieniężnych przez wnioskodawców, które są swego rodzaju zabezpieczeniem tego typu inwestycji. Kalkulator kredytu hipotecznego, który jest ogólnodostępny online, pozwala na orientacyjne wyliczenie kosztów oraz sprawdzenie, w jakiej wysokości wkład własny będzie wymagany do uzyskania finansowania przez bank.

   Rata równa czy rata malejąca, jaki warianty spłaty kredytu wybrać? Rata równa czy rata malejąca, jaki warianty spłaty kredytu wybrać?
   08 lipca 2021

   Rata równa czy rata malejąca, jaki warianty spłaty kredytu wybrać?

   Jakie raty proponują obecnie banki? Lepiej wybrać raty stałe czy malejące? Jakie są różnice tych dwóch sposobów spłaty kredytu? Sprawdź, co się bardziej opłaca!

   Koszty kredytu hipotecznego i koszty okołokredytowe Koszty kredytu hipotecznego i koszty okołokredytowe
   01 lipca 2021

   Koszty kredytu hipotecznego i koszty okołokredytowe

   Kredyt hipoteczny jest to zobowiązanie zaciągane na wiele lat, które na bardzo długi okres obciążą nasz budżet domowy. Jakie są rzeczywiste koszty kredyty? Co to jest oprocentowanie kredyty, a co to są koszty pozabankowe przy kredycie?